Vacature Technisch tekenaar / Engineer

Doel van de functie:            

Het technisch uitwerken van verkochte producten op zo’n wijze dat deze zonder uitgebreide uitleg geproduceerd kunnen worden en dat de onderdelen besteld kunnen worden.

De klant de mogelijkheid geven om technisch overleg te hebben zodat de specifieke wensen van klanten optimaal worden vertaald in het aangeboden ontwerp. 

Plaats in de organisatie:     

Rapporteert aan directeur

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Op basis van meetgegevens of schetsen een gedetailleerde tekening maken die visueel weergeeft hoe het toekomstige product eruit komt te zien, die productiemedewerkers informeert hoe het product opgebouwd dient te worden en die leveranciers van onderdelen duidelijk maakt wat zij moeten leveren.
 • Uitleg geven aan de productieleider, montageleider en inkoper over de gemaakte ontwerpen.
 • Het maken van stuklijsten en zaaglijsten.
 • Het archiveren van zijn werk op een doelmatige en efficiënte manier die ook voor derden toegankelijk is.
 • Het doorrekenen van constructies en daarmee het maken van materiaalkeuzes.
 • Het uitwerken van schets ideeën naar productontwerpen die economisch verantwoord produceerbaar, veilig in het gebruik, doelmatig uitvoeren waar ze voor bedacht zijn, en zo mogelijk mooi om te zien zijn.
 • Het bepalen van de benodigde hoeveelheid materiaal.
 • Het optimaliseren van de productie en montage planning door deze kritisch te bekijken en aan te vullen en aan te passen met zo goed mogelijke geplande benodigde tijdsduur

Bevoegdheden:

 • De medewerker is bevoegd om met klanten technische aangelegenheden te bespreken betreffende aanvragen en orders.
 • Overlegt productietechnische knelpunten met de productieleider en montage technische knelpunten met de productieleider.
 • Mag verkoopprijzen bepalen van te verkopen producten

Wat moet je kunnen om deze functie uit te oefenen?

Kennis:

 • MBO-4  //  HBO-niveau in een technisch veld 
 • Ervaring als technisch tekenaar en kennis van CAD-programma’s
 • Heeft materiaal/metalenkennis                                                             

Werkhouding:         

 • Leergierig  en heeft een positieve werkhouding
 • Draagt actief bij aan een goede sfeer in het bedrijf
 • Denkt actief mee in het constant verbeteren van het productieproces

Vaardigheden:         

 • Zelfstandig kunnen werken
 • Nauwgezet werken    
 • Affiniteit met de te maken Edobode-producten
 • Vergaart op eigen initiatief productkennis
 • Creatief persoon        

Hoe wordt het resultaat gemeten:

 • Duidelijkheid van de gemaakte tekeningen en stuklijsten voor de mensen die er mee moeten werken
 • Technische en visuele kwaliteit van het te maken product
 • Oordeel van de directie over hoe er wordt omgegaan met taken en verantwoordelijkheden
 • Bijdrage aan goede collegiale sfeer in de onderneming
 • Getoonde innovatie

Wat biedt Edobode jou:

 • Een heel zelfstandige baan waar volop ruimte is om een eigen stempel te drukken op de te verkopen producten.
 • Een competitief salaris.
 • De echt goede werksfeer en een groep van 15 vaste collega’s.
 • Het gevoel dat we zelf een naam vertegenwoordigen en onafhankelijk zijn. Edobode heeft zijn eigen naam opgebouwd, is niet verbonden aan een groot moederbedrijf die de regels voorschrijft of steeds verandert.
 • De mogelijkheid om door te groeien naar het management van het bedrijf.

edobode